Selecteer een pagina

Grutsk is een bijzondere samenwerking tussen een aantal Friese partijen. Zo wordt het evenement georganiseerd door de Friese muziekbond OMF en de stichting Proud Event in samenwerking met Keunstwurk, CityProms en NEO.

OMF, Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân. De vereniging is gesitueerd in Leeuwarden en aangesloten bij de Landelijke Muziek Organisatie. Het doel van de stichting is de bevordering van de belangen van de bij haar aangesloten muziekverenigingen, alsmede de bevordering van het muziekleven in het algemeen in de provincie Fryslân. Zij probeert dit doel te realiseren door het organiseren van festivals en concoursen en deskundigheidsbevordering van kader en beoefenaars

Proud Event, gesitueerd in Leeuwarden, is opgericht in 2016. Deze jonge stichting is voortgekomen uit de 40 jarige stichting Taptoe Leeuwarden, die haar activiteiten heeft beëindigd, ten voordele van de stichting Proud Event, zodat er nieuwe accenten gelegd kunnen worden.  De stichting heeft als doel het vergroten van de aandacht bij vooral jonge mensen voor het werk van de amateur beoefenaars van muziek, zang, dans en show en het stimuleren van actieve deelname. De stichting doet dit d.m.v. het organiseren van nieuwe podia voor de diverse branches, bevorderen van samenwerkingsprojecten (crossovers)  en het ondersteunen van “vernieuwende” projecten op het gebied van muziek, zang, dans en show.

Keunstwurk is de culturele dienstverlener in Fryslân en is gehuisvest in Leeuwarden  Als provinciale organisatie richten ze zich op amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in Fryslân. Keunstwurk biedt advies en ondersteuning en initieert vernieuwende projecten

NEO ( Never Ending Orchestra) is voortgekomen vanuit plannen van de stichting CityProms, t.b.v het vergroten van de aandacht voor muzikale initiatieven vanuit de mienskip, in 2018. Voor de ”Never Ending Orchestra” is een kerngroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting CityProms, Keunstwurk, OMF, Friesland Pop, Neushoorn en LF2018. Voor het project Grutsk is de stichting Proud Event samenwerkingspartner geworden. Keunstwurk is de penvoerder voor NEO.

CityProms Leeuwarden is hét grootste, vrij toegankelijke klassieke muziek festival van het Noorden. Met professionele musici, amateurs en jong toptalent. Jaarlijks ervaren tienduizenden bezoekers de kracht en schoonheid van klassieke muziek. Met concerten, dans en theater. Een unieke belevenis voor jong en oud!